กำลังใจ

มนุษย์เราจะขึ้นสูงก็เพราะการต่อต้านอุปสรรค

          

           วันนี้ ขอนำคติชีวิต ของหลวงวิจิตรวาทการ อ่านให้ฟังเพื่อเป็นพลังใจ ให้ทุกคนคิดต่อสู้ มุมานะ เพื่อความสำเร็จสมหวังของชีวิตอนาคตดังนี้

           "ว่าวลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลม ถ้าหมดลม ว่าวจะตก" มนุษย์เราจะขึ้นสูงก็เพราะการต่อต้านอุปสรรค ชีวิตที่ไม่เคยประสบอุปสรรค จะหาความก้าวหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาด

           "ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ" ปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตาย มนุษย์ต้องต่อสู้อุปสรรค เหมืนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็กำลังเหมือนปลาตาย

           "บุคคลที่จะทำงานยิ่งใหญ่ สำเร็จ" จะต้องมีเครื่องช่วยสองประการคือ ๑. มิตรที่ซื่อสัตย์
๒. ศัตรูที่แรงร้าย ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะไม่มีขึ้นเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับความเห็น (0)