วันนี้ ขอนำคติชีวิต ของหลวงวิจิตรวาทการ อ่านให้ฟังเพื่อเป็นพลังใจ ให้ทุกคนคิดต่อสู้ มุมานะ เพื่อความสำเร็จสมหวังของชีวิตอนาคตดังนี้

           "ว่าวลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลม ถ้าหมดลม ว่าวจะตก" มนุษย์เราจะขึ้นสูงก็เพราะการต่อต้านอุปสรรค ชีวิตที่ไม่เคยประสบอุปสรรค จะหาความก้าวหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาด

           "ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ" ปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตาย มนุษย์ต้องต่อสู้อุปสรรค เหมืนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็กำลังเหมือนปลาตาย

           "บุคคลที่จะทำงานยิ่งใหญ่ สำเร็จ" จะต้องมีเครื่องช่วยสองประการคือ ๑. มิตรที่ซื่อสัตย์
๒. ศัตรูที่แรงร้าย ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะไม่มีขึ้นเลย