ความรู้ฝังลึก จากผู้กำลังจะเกษียณอายุราชการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
TACIT KNOWLEDGE

 

           ทีมงาน KM_KKU ได้รับเชิญ จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ ให้ไปทำ ทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กิจกรรมที่ทีมเรานำเข้าไป คือ นำกิจกรรมการพัฒนาองค์กร นับตั้งแต่ การเรียนรู้จากผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ให้ท่านเล่าประสบการณ์การทำงาน ว่าท่านทำอย่างไรจึงมีความก้าวหน้าในการทำงานมาเป็นลำดับขั้น เรื่องที่ท่านเล่านับเป็น ความรู้ฝังลึกที่ เราเรียกว่า Tacit Knowledge ที่คนรุ่นใหม่น่าจะนำเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านเล่าให้พวกเราฟังว่า 

   การรับราชการต้อง
 ๑.     อดทน
 ๒.    นิ่ง อย่าเหมือนสุนัข เห็นเงาเนื้อในน้ำ กระโดดลงไปกัดในน้ำ ทำให้เนื้อหลุดจากปาก ตัวเองก็ตกน้ำตายเปล่า
 ๓.    ต้องยกความเป็นเจ้าขุนมูลนายออกไป
 ๔.    ค่าจ้างเอาไว้เลี้ยงชีพ
 ๕.    ระหว่างทำงานดูแล ลูก เต้า
 ๖.     อย่านำคำพูดคน นี้ ไปรายงาน คนโน้นที คนนี้ที ต้องนิ่ง
 ๗.    อนาคต ต้องภาวนากาย เตรียมใจ ศึกษา เรื่องการบริโภค ออกกำลังกาย

   พวกเราฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมในข้าราชการท่านนี้ เนื่องจากท่านได้เริ่มรับราชการมาตั้งแต่ระดับ ๒ และสามารถไต่เต้ามาจนเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๘ แถมยังมีลูกชายสองคน ซึ่งเรียนจบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย น่าภาคภูมิใจครับ
            เป็นอย่างไรครับ Tacit Knowledge เกริ่นนำก่อนการเข้าสัมมนาครับ
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)