พายุแห่งการพัฒนา พาชาติเจริญ

 เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ชาวมหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง โดนกระหน่ำจาก "พายุ" พายุแห่งการประเมิน เช่น

 ๑.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานจัดเอง

 ๒.การประเมินคุณภาพ ตามมาตรา ๔๗ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 ๓.การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ ตามมาตรา ๔๘

 ๔.การประเมินจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร)

 หรือการประเมินอื่น ตามสายงานวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ เช่น HA,NHQA,TQA,PMQA

 เสมือนหนึ่งโดนกระหน่ำจาก "พายุแห่งการพัฒนา พายุแห่งการทำดี"

 คำถามที่มักจะเกิดขึ้น แล้วอาจจะมีคำตอบ หรือ ไม่มีคำตอบ หรือ ไม่ยอมตอบ คือ

 ชีวิตหลังพายุแห่งการพัฒนา เราคือ เจ้าของต้องทำอะไรต่อ หรือ รอพายุครั้งต่อไป รอพายุปีต่อไป

 เรียนเชิญ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ครับ เพื่อการพัฒนา

 ๑. ตัวเราต้อง/ควร/น่า จะทำอะไรหลังการถูกประเมิน

 ๒. หน่วยงานต้อง/ควร/น่าทำอะไรหลังถูกประเมิน

 ๓.องค์กร หรือ องค์การ ต้อง/ควร/น่าทำอะไรหลังถูกประเมิน

JJ