เครื่องดูดฝุ่น เมื่อใช้แล้วหมั่นเอาเศษผงทิ้งบ่อยๆ อย่าปล่อยให้เต็ม เพราะถ้ามีฝุ่นอยู่ในถุงมาก เครื่องจะมีกำลังดูดน้อยลง