ถ้าคุณเบื่อกับการโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ จากห้องโน้นมาห้องนี้ เวลาทำความสะอาดพรมด้วยการใช้น้ำยา ให้เอาแผ่นหรือถุงพลาสติกห่อขาเฟอร์นิเจอร์แล้วรัดยางไว้ เวลาล้างพรมก็เพียงแต่เลื่อนไปมาเท่านั้น อย่าลืมว่าต้องให้พรมแห้งสนิทเสียก่อน จึงเอาถุงพลาสติกออกได้