น้ำยาล้างจานชนิดเหลว ใช้ทำความสะอาดรถและคราบเปื้อนไขมันบนรถได้