29 ส.ค. 54.....การทดลองคะ การทดลอง

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีของสารละลายกรด และ สารละลายเบสได้

นักเรียนทำการทดลองทดลองโดยใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย ได้ผลการทดลองดังนี้

สารละลายตัวอย่าง

ผลที่สังเกตได้เมื่อเติมอินดิเคเตอร์

กระดาษลิตมัส

กระดาษ

ยูนิเวอร์ซัล

อินดิเคเตอร์

บรอมไทมอลบลู

ฟีนอล์ฟทาลีน

เมทิลออเรนจ์

น้ำส้มสายชู

สีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดง

สีส้มเหลือง

สีเหลืองเข้ม

ไม่มีสี

สีส้ม

สารละลายโซเดียมไฮ-   ดรอกไซด์

สีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

สีม่วง

สีน้ำเงิน

สีชมพู

สีเหลือง

สารละลายผงฟู

สีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

สีฟ้าเขียว

สีเขียว

สีชมพูเข้ม

สีหลือง

สารละลายน้ำตาล

ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสองสี

สีเขียวอ่อน

ไม่เปลี่ยนสี

ไม่เปลี่ยนสี

ไม่เปลี่ยนสี

 จากผลการทำกิจกรรมพบว่า สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารตัวอย่างแต่ละชนิด จะให้สีของสารละลายในกรดและเบสต่างกัน สามารถใช้สีของสารละลายที่หยดอินดิเคเตอร์บอกความเป็นกรดและเบสได้  ความเป็นกรดและเบสของสาร เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารเป็นกรด เบส และกลางได้ มีสารบางชนิดที่เปลี่ยนสีได้เมื่อทดสอบกับสารละลายที่มีความเป็นกรดและเบส เรียกสารนี้ว่า อินดิเคเตอร์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)