17 ส.ค. 54.....วันที่อยากจะสอนมากที่สุดกลางสัปดาห์

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูด หรือ คาย พลังงาน

วันนี้ก่อนที่นักเรียนจะสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 3 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลาย มีการดูดและคายพลังงานความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิน้ำก่อนละลายโพแทสเซียมไนเตรตมีค่ามากกว่าอุณหภูมิหลังการละลาย แสดงว่าพลังงานที่ใช้ในการแยกโพแทสเซียมไนเตรตเป็นอนุภาคเล็ก ๆ มีค่ามากกว่าพลังงานที่คายออกมาจากการยึดเหนี่ยวอนุภาคของโพแทสเซียมกับน้ำเป็นการละลายประเภทดูดพลังงานความร้อน โดยระบบที่เกี่ยวข้องกับการละลายนี้ประกอบด้วยน้ำและโพแทสเซียมที่เติมลงไป ส่วนสิ่งที่นอกเหนือจากระบบ เช่น หลอดทดลอง เทอร์มอมิเตอร์ เป็นสิ่งแวดล้อม ถ้าระบบมีอุณหภูมิต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม ระบบจะดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อม การละลายนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน แต่ถ้าเกิดตรงข้ามการละลายจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน เช่น แคลเซียมคลอไรด์ละลายน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)