หลังจากหลับใหลไปด้วยความเหนื่อยล้า...
ถูกปลุกตื่นด้วยข้อความดีดี...จาก sms...สั้นๆ...จากคนที่อยู่ไกล
ทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้า...พลันหายไป...
...
จึงตื่นขึ้นมา...
เพื่อมาซึมซับกับถ้อยความนั้น...
...
มาทบทวน...
ความทุกข์เป็นสิ่งที่คนเราหยิบขึ้นมาเอง
และความสุขก็เป็นสิ่งที่เราหยิบเองด้วยเช่นกัน
จะสุขหรือทุกข์...
ขึ้นอยู่กับใจเราทั้งนั้น...
ไม่มีใครมาทำให้เราสุขหรือทุกข์นอกจาก...ตัวเราเอง
เป็นผู้เลือก...เอง
...

การเผชิญต่อสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดนั้น...

ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็คือ...สติ...

ที่จะประคองให้เราเกิดปัญญา...

ต่อการพิจารณาสิ่งเป็นไปแห่งรอบด้าน..

...