เก็บภาพ ลปรร. ผู้สูงอายุ ที่เขต 8 นครสวรรค์ ตอนที่ 3 สานต่อกิจกรรมรายจังหวัด

 

เจอกันครั้งมีการแบ่งกลุ่ม ลปรร. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ รายจังหวัดค่ะ ได้ข้อสรุปมาเล่าสู่กันฟังต่อ ก็คือ

จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมที่ทำกันมา ก็จะมี

 • การแปรงฟันหลังอาหารประกอบจังหวะเพลง
 • สอนเด็กแปรงฟัน และเล่านิทานให้เด็กฟัง
 • ประกวดเทพีฟันสวย
 • จัดตั้งกองทุนแปรงสีฟัน และยาสีฟัน โดยได้เงินลงทุน มาจาก “ขยะน้ำใจ” โดย ทุกคนที่ชมรมฯ จะหิ้วขยะมาให้ชมรมฯ วันละ 1 ชิ้น หรือ 1 ถุง เราก็จะเอาไปขาย และเก็บเงินไว้ และนำมาเป็นกองทุน สำหรับใช้จ่าย และแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้สมาชิก
 • ได้รับการตรวจฟันจาก ทันตบุคลากร เป็นประจำทุกวันศุกร์ และนัดไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาล
 • จัดทำเม็ดย้อมสีฟัน ทำด้วยเม็ดแป้งข้าวเจ้า มาใช้แทนเม็ดสีย้อมฟัน
 • ผลิตน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ใช้กันเองในชมรม
 • การตรวจฟันผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน โดย อสม. และส่งต่อทันตมีการตรวจให้ ผส. และเด็กที่ รร. ด้วย พอมีปัญหาจะส่งไปที่ทันตฯ ของ รพ.

สิ่งที่อยากให้มี สำหรับชมรมผู้สูงอายุ

 • การสนับสนุนทำที่แปรงฟัน
 • การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปากผ่านสื่อกลาง เช่น วิทยุ โทนทัศน์ หนังสือพิมพ์
 • เวที ลปรร. เรียนรู้ ระดับจังหวัด
 • การประกวดชมรมผู้สูงอายุด้านทันตฯ ระดับเขต

จังหวัดพิจิตร  

กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว

 • การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • การแปรงฟันร่วมกัน
 • การตรวจสุขภาพร่างกาย

กิจกรรมต่อเนื่อง

 • การแปรงฟัน ในวันที่มีการประชุมชมรมผู้สูงอายุ
 • จัดรณรงค์ โดยจัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
 • การประกวดฟันสวย
 • การ ลปรร. ในกลุ่มผู้สูงอายุ
 • การตรวจสุขภาพฟันประจำปี
 • สนับสนุน ให้มีอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือชุมชน

จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมของชมรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก

 • อบรมแกนนำ เกี่ยวกับความรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก
 • การตรวจสุขภาพช่องปาก โดย ทันตบุคลากร
 • การประชุมชมรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมการตรวจฟัน โดยทันตบุคลากร แกนนำให้ความรู้เรื่องฟันแก่สมาชิก มีการแจกอุปกรณ์แปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระบอกน้ำ ผ้าขนหนู
 • มีคู่มือ สำหรับผู้สูงวัย ที่มีการบันทึกข้อมูล สุขภาพช่องปาก ความดัน เบาหวาน
 • กิจกรรม การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
 • การย้อมสีฟัน เพื่อดูความสะอาดหลังการแปรงฟัน
 • เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ร่วมกับ เทศบาล โรงพยาบาล
 • ระบบส่งต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปาก โดย ผ่านช่องทางด่วนพิเศษ

กิจกรรมที่อยากมีเพิ่มเติม

 • มีเพลงประกอบการแปรงฟัน
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก

จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่จะไปดำเนินการต่อ

 • สนใจทำเรื่องขยะน้ำใจ
 • ส่งเสริม กิจกรรมการส่งเสริม ป้องกันโรค ร่วมกับทันตบุคลากร และบุคลากรสาธารณสุข

ถ่ายภาพหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึกค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)