GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พระราชดำรัสพระมหากษัตรไทย

พระราชดำรัส
การที่คนเราอยู่ได้อย่างพอเพียงนั้นถือเป็นเรื่องอันสมควรแก่การเอาเป็นตัวอย่างๆยิ่ง เพราะกคนเรานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหากว่ารู้จักคำว่าพอเพียงดังเช่นจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสเอาไว้ ดิฉันขอน้อมเกล้ารับพระราชดำรัสของพระองค์ไว้ปฏิบัติเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พระราชดำรัส
หมายเลขบันทึก: 46064
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)