ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ที่จะมาเล่าถึงบรรยากาศในการประชุมทีมนำทางศัลยกรรมในวันนั้ประธานมาถึงพอกับอาการปวดศีรษะ(เพราะทำผ่าตัดเมื่อช่วงเช้าใช้สายตาเพ่งในขณะผ่าตัดมาก) แต่ก็ฝืนผิ้มแย้ม ซึ่งก็ได้กำหนดหัวข้อการประชุมซึ่งพอสรุปได้ดังนี้คะ

1. Case Dead ในทางศัลยกรรมถ้าหากมีผู้ป่วยถึงแก่กรรมทางทีมนำมักจะมีการนำมา conference ซึ่งโดยส่วนมากเป็นผู้ป่วยในความดูแลของแพทย์สุทัศน์ พบข้อสังเกตว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติ โดยมีอาการแสดงอะไร ซึ่งได้ข้อสรุปว่าถ้าหากมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ผลมาให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ไม่ว่าผลการตรวจนั้นจะปกติหรือผิดปกติ

2.สืบเนื่องจากที่ทีมHA มาตรวจ ในการเขียนประวัติในเวชระเบียนอยากให้แพทย์ทุกท่านช่วยกันเขียนรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายหรือการพบสิ่งที่ผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งประธานจะได้เตรียมหาแนวทางในการตรวจเวชระเบียนต่อไป

3.การทำหัตถการเมื่อผู้ป่วยมีUnderlying เช่น DM เป็นต้น เมื่อพยาบาลวิสัญญีมาเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด มักจะถามว่า น้ำตาลครั้งล่าสุดนานแล้วนะ น่าจะตรวจดูหน่อย และเมื่อผลผิดปกติพยาบาลประจำการก็จะรายงานแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งแพทย์มักจะงงๆว่าไม่ได้สั่ง สรุปว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่จะผ่าตัดใช้วิธีวางยาชาเฉพาะที่(LA)ให้ทำตามที่แพทย์  เจ้าของไข้สั่งการรักษาไว้ แต่ถ้าหากผู้ป่วยที่จะผ่าตัดใช้วิธีวางยาสลบ พยาบาลวิสัญญีสามารถใช้ รคส.พญศรัณยา ได้เลย

4.มีคำถามมาว่า ตา จะแยกทีมนำทางตาหรือไม่ พ.กวินแจ้งให้ทราบว่าพ.กฤษฎา ให้รวมไปก่อน

5.พญ.ศรัณยา มีโครงการที่จะทำเรื่องความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดซึ่งตอนนี้ทำในห้องฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด อยู่ตอนนี้และจะขยายมาทำที่ตึกศัลยกรรมนรีเวช และตึกพิเศษ3/5 ซึ่งจะมาพูดถึงความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

    ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกในทีมศัลยกรรมไม่ว่าแพทย์ศัลยกรรมทั่วไป กระดูก หู คอ จมูก และตา รวมถึงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้วย และได้รับความอนุเคราะห์อาหารว่างจากสถาบันฯ โดยให้คุณอวยพรช่วยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อๆไปอีก

โดย ณัฐนันท์ หาญณรงค์ / ปิยะวดี  ฉาไธสง