เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา ผมได้รับการประสานจากอาจารย์ ของ มสธ. ขอเชิญผมเป็นวิทยากรในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาในชุดวิชาการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร  รายการ "การจัดการความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ" และสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นกรณีตัวตัวอย่าง 

 

           ผมซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ มสธ. อยู่แล้วก็ตอบรับและยินดีที่จะให้รายละเอียด และสนับสนุนในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาดังกล่าวด้วยความเต็มใจยิ่ง  พร้อมทั้งนัดหมายการสัมภาษณ์ และถ่ายทำวีดีทัศน์รายการดังกล่าวช่วงวันที่  22-24  สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

 

          หากจะนับระยะเวลาที่ก่อร่างสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันกับคนในองค์กร ผ่านมาหลายยุคจนก้าวเข้าสู่การนำจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการทำงานนั้น เท่าที่พอจะนึกได้ นับเวลาย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี.....แล้วผมจะเริ่มหรือขมวดเนื้อหาสาระได้อย่างไรให้สั้นๆ ตาม 3 ประเด็นเนื้อหาคือ

  • การเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในหน่วยงาน

  • กระบวนการและ

  • ผลของการจัดการความรู้

          ดูเหมือนจะง่ายๆ สั้นๆ แต่ไม่ง่ายเลยจริงๆ ครับ เพราะหากให้เล่าจริงๆ ผมคงเล่าได้เป็นวัน....สิ่งแรกที่ผมทำก็คือจัดระเบียบ ทบทวนและเขียนรายละเอียดอย่างย่อๆ ลงในแผนที่ความคิด   ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นเนื้อหาดังกล่าว

 

          จากนั้นก็เริ่มทบทวนเอกสาร งานเขียน ซึ่งมีเยอะมาก  จนสุดท้ายได้ข้อสรุปจากบทความบทหนึ่งที่ผมเคยเขียนให้ สคส.(สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) เมื่อปี 2549 และตีพิมพ์ในวารสารถักทอสายใยความรู้ ฉบับที่ 18 ชื่อบทความ "สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรกับการจัดการความรู้" เป็นเรื่องเล่าเพื่อ ลปรร. เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร กับบุคคลภายนอก เครือข่ายฯ

 

NewsLetter_18
Download เอกสาร

 

          สุดท้ายก็ลงตัวจนได้  ว่าเมื่อตอนให้สัมภาษณ์ผมจะเล่าอย่างไร... เพราะเมื่อลองอ่านทบทวนดู เนื้อหาที่ได้เคยเขียนไว้แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว เนื้อหาก็ยังทันสมัย เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่พวกเราได้คิดและลงมือปฏิบัติกันอยู่แล้ว  จากอดีต จนถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่   จึงได้จัดส่งไฟล์เอกสารไปให้อาจารย์ดวงพร อาจารย์ผู้ประสานการถ่ายทำวีดีทัศน์ฯ ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำโครงสร้างรายการต่อไป

         เพิ่มเติมครับ...นอกจากวารสารถักทอฯ แล้ว ยังมีเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมายที่ได้นำมาประกอบในเนื้อหาและใช้ประโยชน์..ส่วนใหญ่จะอยู่ใน g2k แห่งนี้ เช่น  

         นี่คงเป็นผลดีของการเขียน การจดบันทึก  ที่วันนี้เมื่อถึงเวลาจำเป็น ผมก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้อย่างทันทีทันใด   ต้องขอขอบคุณ สคส.และ G2K และเพื่อนชาว G2K ที่ชักนำ ให้กำลังใจ  และเป็นสนามให้ผมได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง   จนทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการทำงาน  จากความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างตามประสาของคนทำงาน  ที่ต้องการเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด.. 

 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

สิงห์ป่าสัก  14  กันยายน  2554