ถ้าคุณไว้เล็บยาวเวลาใช้ถุงมือยาง ขณะล้างจาน หรือทำอย่างอื่น ให้เอาสำลีก้อนใส่ที่ปลายนิ้ว จะป้องกันไม่ให้เล็บของคุณทำให้ถุงมือขาด