เมื่อรับประทานส้มโอแล้ว ให้นำเปลือกส้มโอ ด้านในที่มีเปลือกเป็นปุยขาวนุ่ม ถูตรงข้อศอกและตรงตาตุ่มทั้งสองข้าง จะทำให้ความสกปรกดำหลุดออก