ถุงน่องแบบกางเกงถ้ายังใหม่ยัง บางทีก็ดูไม่ออกด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง ให้เอายาทาเล็บป้ายที่ขอบด้านหน้า จะทำให้ไม่เสียเวลาใส่ผิด เวลาซักยาทาเล็บจะไม่หลุด