ประกวดห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่าน

รักการอ่าน
   สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมประกวด โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนรักการอ่าน ตลอดทั้งประกวดห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้สมัครเข้าประกวดจำนวนมาก  ขณะนี้คณะกรรมการกำลังออกประเมิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2549 และจะจัดมหกรรมรักการอ่าน ในวันที่ 31 สิงหาคม  2549 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมรักการอ่านเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เขตพื้นที่ได้ให้ความสำคัญ เป็นนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นให้นักเรียน  และบุคคลทั่วไปได้หันมาให้ความสนใจในการอ่านหนังสือ  ซึ่งทางสถานศึกษา ควรนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง  กิจกรรมอ่านข่าวประจำวัน  กิจกรรมโครงการพ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ผมเห็นมีโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล ได้จัดโครงการพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง  โดยสถานศึกษามีหนังสือขอความร่วมมือสำรวจพ่อแม่ที่เข้าโครงการ และจะมีการประเมินผลโดย มีแบบบันทึกว่า พ่อแม่อ่านหนังสือเรื่องอะไรวันทีอ่านวันไหน และประเมินทุกเดือนเป็นต้น พร้อมให้รางวัลเมื่อสิ้นปีการศึกษา   จะเห็นว่า  สถานศึกษาจัดได้หลากหลายกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านมาก