สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมประกวด โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนรักการอ่าน ตลอดทั้งประกวดห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้สมัครเข้าประกวดจำนวนมาก  ขณะนี้คณะกรรมการกำลังออกประเมิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2549 และจะจัดมหกรรมรักการอ่าน ในวันที่ 31 สิงหาคม  2549 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย