สวัสดีครับ  ทุกท่าน  เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาได้ไปจัดประชุมเชิงปฏฺบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กันที่สวนประวัติศาสตร์  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ก่อนข้ามสะพานเกาะยอ ตอนขามาจากสงขลา ภายในสวนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่แสนโรแมนติกสนามหญ้า สวนหย่อม มีอาคารประชุมอบรม มีหอพัก มีทางเดินชมป่าชายเลน และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนสงขลาอีกแห่งหนึ่ง

 

 

   คนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าที่สวนแห่งนี้มีบริการห้องประชุม สถานที่จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ มีที่พัก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถ้าท่าน มีโอกาสผ่านไปผ่านมาลองแวะชมดู ภายใจมีนิทรรศการ บอกประวัติศาสตร์ ของทะสาบสงขลา คุณค่าของป่าชายเลน และประวัติอื่นๆที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก  ขอบคุณมาก