ความประทับใจกับชุมชน ตำบลตะพง จังหวัดระยอง

“ถ้า อบต.มีเงิน แต่ประชาชนสุขภาพไม่ดี ตายกันหมด ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไร”

มีโอกาสได้ร่วมในวงสนทนากับชาวตะพง จังหวัดระยอง เมื่อครั้งที่ไปเป็นผู้แทนโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน ประทับใจที่ทางชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยนโยบายของผู้บริหารชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้การสนับสนุนโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข คุณทวีป  แสงกระจ่าง  นายก อบต. ท่านกล่าวว่า “ถ้า อบต.มีเงิน แต่ประชาชนสุขภาพไม่ดี ตายกันหมด ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไร” ท่านจึงอนุมัติเงินเพื่อการสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในโครงการต่างๆ มากมาย เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมรักษ์สุขภาพ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 600 คน มีการอบรมผู้นำสุขภาพ 3-4 คนต่อหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้เครื่องขนาดพกพา ซึ่งได้รับงบจาก อบต. ซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ทั้งหมดนี้ภายใต้การผลักดันของ นพ.บุญรัก  ธำรงลักษณ์กุล แพทย์ซึ่งเป็นที่รักของทั้งเจ้าหน้าที่และชุมชนตะพง

คุณสมโภช  วงค์บุปผา  ประธานชมรมรักษ์สุขภาพ กล่าวว่า ผมพูดกับสมาชิกเสมอว่า “เป็นเบาหวานแล้วโชคดี ได้ดูแลสุขภาพตนเอง คนอื่นที่ไม่เป็น ก็ไม่สนใจตนเอง อยากกินอะไรก็กิน จนบางครั้งเกิดโรคมากมาย”

 

เล่าโดย คุณ สุนทรี  นาคะเสถียร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (1)

ณัฐ รัตนเดช
IP: xxx.9.60.250
เขียนเมื่อ 

ผมมีเครื่องตรวจน้ำตาลที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากโรงพยาบาลของรัฐแล้ว และราคาถูกด้วย สนใจโทร. 085-0020169