เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง "นโยบายเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน"

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ พลังทางสังคมที่ต้องสร้าง

     มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และองค์กรภาคีได้ดำเนินการเพื่อจัดให้มีเวทีนโยบายสาธารณะนี้ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ พลังทางสังคมที่ต้องสร้าง" สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า เครือข่ายชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องขยายให้เต็มพื้นที่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ศ. นพ. ประเวศ วะสี

1) เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เช่น เรื่องการศึกษาก็ต้องทำให้มีบรรทัดฐานเดียวกันทั่วประเทศ เด็กๆ ไม่ต้องแก่งแย่งเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนในเมืองใหญ่ ไม่ต้องทุกข์ใจกับผลการสอบเอนทรานซ์ แต่มี "มหาวิทยาลัยชีวิต" ในแต่ละจังหวัด ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ

2) การส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต้องทำอย่างจริงจัง ทำอย่างชัดเจน โดยทำ mapping ว่ามีอะไรดีๆ ในชุมชนของเราบ้าง  ที่บอกว่าอะไรดีๆ ก็เช่น มีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วอยู่ที่ไหนบ้าง มีเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วที่ไหนบ้าง มีทรัพยากรบุคคลที่เก่งและเป็นคนดีที่ไหนบ้าง มีความรู้ดีๆ ที่ไหนบ้าง มีองค์กร โรงเรียน หน่วยราชการที่ดีๆ ที่ไหนบ้าง สุดท้ายเราก็จะได้ "แผนที่ศักยภาพของจังหวัด"

3) เมื่อได้พื้นที่ ได้แผนที่ศักยภาพแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยการประชุมร่วมกัน ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน หรือศึกษาดูงานก็ได้

4) ในระดับนโยบายต้องทำ 2 ระดับคือ ระดับจังหวัดและระดับชาติ มีการลงพื้นที่ไปดูของจริง ไม่ใช่ประชุมกันเฉพาะที่ศาลากลางจังหวัด ต้องทำงานกับสื่อมวลชนได้ ใครไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำ ก็ต้องพยายามทำให้เขาเข้าใจ ไม่ใช่โกรธเขา  เพราะฉะนั้นคณะทำงานส่วนนี้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เชื่อมการสื่อสารในพื้นที่และส่วนกลางได้ ก่อเกิดเป็น "การสื่อสารสาธารณะ"

5) สำหรับส่วนกลาง ก็ต้องมีเวทีนโยบายส่งเสริมชุมชมเข้มแข็ง ที่มีคณะทำงานเหมือนในระดับจังหวัด สามารถเชื่อมโยงฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนานโยบาย มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำงานแบบคณะกรรมการแห่งชาติ คือ มีการประชุมครั้งเดียวนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

สุดท้าย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ให้ข้อคิดว่า เมื่อประชาชนรวมตัวกับสื่อมวลชนได้ จะเกิดเป็นสถาบันสังคม ที่ทุกคนต้องช่วยกันทำให้เติบใหญ่ เข้มแข็ง เพื่อทำสิ่งดีๆ ให้สังคมต่อไป

สำหรับสรุปการประชุมในประเด็นอื่นๆ ติดตามได้ที่ www.hppthai.org

                                                                                                   บันทึกโดย คมขำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play



ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

4559

เขียน

27 Sep 2005 @ 15:35
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก