(5ก.ค.54) สอน เรื่อง ภูมิคุ้มกัน

nongla
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลไกการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

เวลา  07.15  ลงเวลาปฏิบัติงาน
เวลา 08.00 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมโฮมรูมสั้นซึ่งครูที่ปรึกษาพูดกับนักเรียนเรื่อง การดูแลสุขภาพ เพราะช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้ว
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอนห้อง4/5 คาบ 3-4 เรื่อง ภูมิคุ้มกัน  โดยให้นักเรียนร่วมกันทำใบงานแล้ว ครูให้นักเรียนออกมาเฉลยคำตอบหน้าชั้น  โดยกลุ่มไหนยกมือก่อนก็จะได้ตอบคถามตอบถูกก็ได้คะแนนข้อนั้นไป คาบที่2 ก็ให้นักเรียนสอบเก็บคะแนน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต


 16.30 น.  ลงเวลาเลิกปฏิบัติงานที่ห้องวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสิริญญา เบี้ยสองดวง ภาคเรียนที่1/2554ความเห็น (0)