เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาต่างๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม

เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม   หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาต่างๆ 

โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการฯ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

1. โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/Inservice_Project.pdf

2. แบบบันทึก ฉบับ ก. เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/fromAIST.doc

3. แบบบันทึก ฉบับ ข. ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม ฯ

 http://www.gotoknow.org/file/southpcu/fromBIST.doc

4. แบบประเมินตนเองสถาบันปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/FormevaluationIST.doc

5. ร่างโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/ProposalProjectIST.doc

ภาคผนวก

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/LearningContractForm.doc

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/portfolio.doc

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/classweek.doc

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/classyear.doc

เอกสาร VDO

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/consultationchecklist.doc

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/ConsultingProcess.doc

ร่าง หลักสูตร

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/01coverandindex.pdf

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/02contents.pdf

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/03appendix2.pdf

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/03appendix3.pdf

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/03appendix4.pdf

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/03appendix5.pdf

ตำราเรียน FM

http://www.gotoknow.org/file/southpcu/TextbookFamilyMedicine3rd.pdf

หมายเหตุ  

1.  เอกสารข้อ 1- 4 กรุณาส่งที่ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย  เขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  (และส่งไฟล์เอกสาร อิเลกทรอนิกส์มายัง ศูนย์เรียนรู้ ฯ เขต 8 ที่ [email protected])

2. เอกสารข้อ 5 ส่งให้ศูนย์เรียนรู้ ฯ เขต 8 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554

3.หากมีข้อสงสัย ในการตอบเอกสาร ข้อ 1-5   สอบถามโดยตรงได้ที่ นพ.พณพัฒณ์   โตเจริญวานิช 087-3910009

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม

หมายเลขบันทึก: 453930, เขียน: 15 Aug 2011 @ 08:37 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)