JJ2011V08_12 IQA ผู้ประเมิน Learn เพื่อพัฒนา รุ่นที่ ๔

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายประกันคุณภาพอุดมศึกษาอีสานตอนล่าง

 วันหยุดไม่หลุดหน้าที่ ทำดี ครูเพื่อศิษย์ มาเรียนรู้ วิธีการเป็นผู้ประเมินคุณภาพอุดมศึกษา สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เจ้าภาพ โดย มทร อีสาน และ มทส โดย JJ เป็นวิทยากรหลัก และ ผศ.สมิตร ผศ.สุนทร อ.ฉวีวรรณ เป็นวิทยากรร่วม ที่ สกอ อนุญาต ให้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๔

 นำเคล็ดวิชาฝึกคนของญี่ปุ่น และ ภาพบรรยากาศมาฝากครับ

 

1.ตรงต่อเวลา

2.ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

3.ใส่ใจในรายละเอียด

4.แยกเรื่องส่วนตัวและงาน

5.เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นคน

6.อยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ

เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์คุณภาพอุดมศึกษา

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.หมอ JJ

วันหยุดได้ไปร้านชายน้ำ (ที่มีกุ้งแม่น้ำ) ด้วยค่ะ

เค

เป็นเคล็ดวิชาที่นำไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขนะคะ

เขียนเมื่อ 

หยุดยาวบ่ใช่หรือคะ...ยังนัดประชุมกันอีกเหรอ O__O

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านกอไผ่ ช่วงนี้ หันไปทาง กุ้งบางแสน แล้ว ครับ 55

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่นงนาท กราบขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์พิชชา วันไหนไหน ก็ทำงานครับ เพราะหยุดแค่ช่วง หยุดหายใจ ครับ

เขียนเมื่อ 

ถ้าทำครบและทำได้ทั้ง 6 ข้อ ก็สุดยอดแล้วค่ะท่าน

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ปะ ต้องทำให้ครบ กระมังครับ