ความแตกต่างระหว่างแผนงานและโครงการ

ความแตกต่างระหว่างแผนงานและโครงการ

แผนงาน ต่างกับ โครงการอย่างไร

แผนงาน โครงกาคืออะไร

แผนงาน(Program) หรือ ชุดของโครงการ (Set of Projects) คือ กลุ่มของโครงการตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป   ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  สามารถเป็นโครงการหลักโครงการสนับสนุนกัน   มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   อย่างเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกัน

Program=(Project1,,,,Projectn)  ---------------à Goaln

โครงการ (Project) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

Project=(Activity1,,,,,Activityn)  --------------à Target of Project

ลักษณะของโครงการ

 1. มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

(Clear objective of Clear purpose)

 1. มีกลุ่มของกิจกรรม (Group of activities)
 2. มีลักษณะชั่วคราว (Temporary)
 3. มีสถานที่ตั้งโครงการ (Location)

การบริหารโครงการ (Project management) หมายถึง การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ความสำคัญของการบริหารโครงการ

 1. ทราบวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการปฏิบัติงาน
 2. เกิดการประสานงาน
 3. เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ

        เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์จากการบริหารโครงการ

 1. ลดความเสี่ยงจากโครงการ
 2. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
 3. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดำเนินไปตามทิศทางที่กำหนดไว้
 4. เกิดระบบประสานงานและความร่วมมือ
 5. สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 6. ทราบผลการดำเนินงานว่าประสบผลสำเร็จเพียงใด

วงจรการวางแผนโครงการ (Project planning cycle)

        ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

1.        การกำหนดโครงการ

2.        การจัดเตรียมโครงการ

3.        การประเมินและอนุมัติ

4.        การนำโครงการไปปฏิบัติ

5.        การประเมินผลโครงการ

6.        การยุติโครงการ

http://www.takkabutr.com/EAU/sw_Project49/project_plan1.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินค่าโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#ความแตกต่างระหว่างแผนงานและโครงการ

หมายเลขบันทึก: 453821, เขียน: 14 Aug 2011 @ 15:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)