การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ปี 2554

 

สพฐ.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ หลายตำแหน่ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา 13 กลุ่มสายงาน(ตำแหน่ง)

12 เขตพื้นที่ที่ประกาศสอบ

         พะเยา 2   นครสวรรค์ 3   เพชรบูรณ์ 3  ขอนแก่น 3  นครพนม 2  นครราชสีมา 7  หนองคาย 2 หนองคาย 3  กาญจนบุรี 4 นราธิวาส 1  ยะลา 2 ยะลา 3

 

13 กลุ่มตำแหน่ง  (คลิกอ่านมาตรฐานตำแหน่ง)

          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คลิกดูมาตรฐานตำแหน่งทั้งหมด

 

กำหนดการ 

- 15  สิงหาคม  2554   ประกาศรับสมัคร

- 22  สิงหาคม  2554- 9 กันยายน 2554   รับสมัคร

- 19 กันยายน 2554  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

- 25 กันยายน 2554  สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

                                     ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- 4  ตุลาคม  2554   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

- 11  ตุลาคม  2554   สอบภาค ค สัมภาษณ์

- 18  ตุลาคม  2554   ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ขึ้นบัญชี

ที่มา:

http://www.sheetram.com/upload/job_download/09_08_20111312846887.pdf