เครื่องประดับที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ สร้อยคอ ตุ้มหู แหวนเงินประดับ พลอยต่างๆ สามารถใช้ยาสีฟัน ทำความสะอาด ขัดได้ดีมาก และราคาถูกกว่าน้ำยาขัดเครื่องเงิน