ใช้กระเทียมทาตรงที่มีรอยดำ เพราะโรคผิวหนัง จะทำให้จุดดำบนผิวหนังหายไปได้