วางแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

การทำงานการทำใจการทำตนและครองตน

      หลังจากบริหารงานมาจนครบ 10 เดือน เหลือเวลาอีก 2 เดือนจะครบ 1 ปี ได้ตกผลึกด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร องค์การ ทรัพยากรและภาคีเครือข่าย ที่นครชัยศรีมีต้นทุนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ไม่ยากเย็น หากแต่ว่าผู้บริหารต้องออกแบบจัดการแผนพัฒนาด้านกลยุทธ์แผนงานโครงการโดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและความต่อเนื่อง เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  การคิดเชิงบวกกับคนในองค์การเป็นสิ่งที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องตระหนักถึงแม้จะมีอคติบ้าง..เป็นวิสัยปุถุชน..แต่การเอาชนะใจตนเองผู้บริหารต้องเรียนรู้และปฏิบัติทันที....ถึงแม้แผนงานจะดี.....มีความพร้อมด้านต่างๆแต่หากผู้บริหารยังไม่คิดเชิงบวกด้านการบริหารงารนบุคคลก็ไม่ถึงฝั่ง...ต้องหัดมองตนเองวันละหลายๆครั้ง......การเจริญสติ....เป็นวิธีทบทวนทวนตนเองได้ไตร่ตรองและใคร่ครวญการทำงาน การทำใจ การทำตนและการครองสิ่งเหล่านี้ให้ได้นอกเหนือจากแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)