แหล่งท่องเทียวอำเภอศรีเมืองใหม่

แก่งจุการ
สถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว [ 771 รายการ]
 
น้ำตก
  น้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกที่มีทัศนีย์ภาพสวยงาม มีน้ำใสไหลผ่านตลอดปี เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ระยะทาง 96 กม. แยกเป็น จากจังหวัดถึงอำเภอ 83 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข 2050 จาก อำเภอถึงแหล่งธรรมชาติ 16 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข อบ. 2135
ตำบลตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกแหย่งช้างหัก
เป็นน้ำตกที่มีทัศนีย์ภาพสวยงามมีน้ำใสไหลผ่านตลอดปี เส้นทางคมนาคมทางรพยนต์ ระยะทาง 96 กม. แยกเป็น จากจังหวัดถึงอำเภอ 83 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข 2050 จากอำเภอถึงแหล่งธรรมชาติ 16 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข อบ. 2135
ตำบลตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  แก่งจุการ
แก่งจุการามีทัศนียภาพสวยงาม น้ำใสไหลผ่านตลอดปี มีหาดทรายสวย รวยกุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิด
ตำบลตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  แก่งจุการ

ตำบลตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกผาหลวง
เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ตำบลนาเลิน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน มีน้ำตกเฉพาะในฤดูฝนเนื่องจากเป็นภูเขาเตี้ยๆ ส่วนมากจะมีประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับตำบลนาเลินไปเที่ยวแต่ไม่มากนัก มีถนนลาดยางเข้าถึงบ้านนาเลิน และมีถนนลูกรังเข้าถึงน้ำตกประมาณ 7 กม.
ตำบลตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกถ้ำพวง
เป็นน้ำตกที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำบนที่สูงไหลตกจากหน้าผาซึ่งเป็นชะง่อนหินสู่พื้นดินบริเวณถ้ำพวง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านนาบัว เป็นน้ำตกที่อาศัยน้ำหลากในช่วงฤดูฝนจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน ใช้การเดินทางตามเส้นทาง 2222 เลี้ยวซ้ายบ้านหนองฆ้อง-บ้านนาบัว เดินลัดเลาะตามทางคนเดินขึ้นไป
ตำบลตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกสร้อยสวรรค์
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลจากหน้าผาสูงชัน ประมาณ 30 เมตร ลงสู่หุบเขาเกิดจากลำห้วยสร้อย และลำแซไผ่ตกลงมาบรรจบกันในบริเวณหุบเขา ธรรมชาติของหิน หุบเขา และลักษณะของน้ำตกสวยงามตามธรรมชาติ น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำไหลมากในช่วงเดือนมิถุนายน - มีนาคม อยู่เขตบ้านหนองผือ
ตำบลตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกทุ่งนาเมือง
เป็นน้ำตกที่เกิดจากฝายน้ำล้น ของบ้านทุ่งนาเมืองซึ่งเป็นฝายกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากที่ราบสูงในบริเวณภูเขา และป่าไม้รอบหมู่บ้าน น้ำที่ล้นจะมีปริมาณมากไหลไปตามลำชั้นของหินภูเขาสู่หุบเขาชั้นล่างแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง เป็นศิลปะที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เหมาะสำหรับตั้งแคมป์ และพักผ่อน
ตำบลตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีผาน้ำกระโจนตกจากที่สูงสู่เวิ้งเบื้องล่างสูงราว 50 เมตร มีทางขึ้นลงบันไดจำนวน 232 ขั้น เพื่อชมวิวบริเวณอ่างน้ำด้านล่างซึ่งมีความสวยงามมาก
ตำบลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  น้ำตกห้วยทรายใหญ่
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ในหน้าฝนจะมีน้ำไหลและก็ตกสวยงามมาก มีธรรมชาติร่มรื่น นักท่องเที่ยวจะนิยมไปท่องเที่ยวในวัดหยุดต่าง ๆ การคมนาคมสะดวกสบายมีถนนลาดยางไปถึงน้ำตก
ตำบลตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด : 771 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก | ถาม-ตอบ
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางจินตนา ราสุวรรณ

คำสำคัญ (Tags)#รูป

หมายเลขบันทึก: 45172, เขียน: 18 Aug 2006 @ 11:04 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)