Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

การพัฒนา 7 Habits ด้วย MQ เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง


ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.) Dhamma Training Experts Center (DTEC) http://de-center.com/

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ พัฒนาได้ด้วยการพัฒนา  7 Habits และ MQ

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร: การพัฒนา 7 Habits ด้วย MQ

http://www.gotoknow.org/blog/the7habits

 

วันที่ 1

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

08.00-08.30

ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ

อ.ญาณภัทร

09.30-10.30

ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่

พระวิทยากร

10.30-12.00

บรรยายเรื่อง: การพัฒนา 7 Habits ด้วย MQ เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน

วิทยากร

14.30-16.00

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 1 ต้องเป็นฝ่าย เริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)

วิทยากร

16.30-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.30

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the end in mind)

วิทยากร

21.30

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

วันที่ 2

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

04.00-05.00

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.00-06.00

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.00-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

พระวิทยากร

09.00-10.30

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 3 ทำตามลำดับความสำคัญ (Put first thing first)

วิทยากร

10.30-12.00

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ ชนะ - ชนะ (Think win - win)

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-16.30

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek first to understand, then to be understood)

วิทยากร

16.30-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.30

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง (Synergize)

วิทยากร

21.30

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

 วันที่ 3

 

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

04.00-05.00

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.00-06.00

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.00-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

พระวิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คม (Sharpen the saw)

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-15.00

บรรยายเรื่อง: ครองตน  ครองคน  ครองงาน

วิทยากร

15.00

พิธีปิดโครงการ

-      แสดงความรู้สึก

-      มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

-      พิธีขอขมา

-      ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี

พระวิทยากรวิทยากร

และเจ้าหน้าที่

 

16.30

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะทำงาน

 

หมายเหตุ

 

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

             1.พระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญฺโญ         วัดกาญจนสิงหาสน์

             2.พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวีโร           วัดป่าเจริญราช

             3.พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ            วัดทองนพคุณ

             4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

             5.อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    

 

หมายเลขบันทึก: 451044เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2011 09:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2013 10:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เรียน อาจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ดิฉันเป็นผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนาคะ

มีความสนใจในหลักสูตร การพัฒนา 7 Habits ด้วย MQ เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นอย่างมาก

จึงอยากขอสอบถาม ถ้าต้องการจำจัดหลักสูตรนี้ให้กับพนักงานในองค์กร ต้องดำเนินการอย่างไร บ้าง

และต้องประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไร บ้างคะ

ขอความกรุณาติดต่อกลับ ที่ สุพรรษา 085124 1126

ด่วนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท