รายงานการจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมและส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

ณ  กศน.ตำบลคู้สลอด  หมู่ที่ ๗ ตำบลคู้สลอด

อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคู้สลอดความเห็น (0)