รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลคู้สลอด

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน.ตำบลคู้สลอด

 กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

 -มุมหนังสือน่าอ่านประจำ  กศน.ตำบลคูสลอด

22 เมษายน 2554

วันนี้ ๒๑ - ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  กศน.ตำบลคู้สลอด ได้จัดมุมหนังสือน่าอ่าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการจัดมุมหนังสือน่าอ่านประจำหมู่บ้านและชุมชน  ณ  ร้านอาหาร นางบำรุง  มีสมชาติ  หมู่ที่ ๗  ตำบลคู้สลอด  อำเภอลาด       บัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก  นางบำรุง  มีสมชาติ  เพื่อจัดตั้งมุมหนังสือให้ประชาชนที่แวะมารับประทานอาหาร  ได้อ่านหนังสือเพื่อความสนุกและยังได้รับ     ความรู้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคู้สลอดความเห็น (0)