๑.หมวดร่างกาย
live                 ไลฝ                  มีชีวิต,เป็นๆ
die                  ได                   ตาย,สูญสิ้น
death              เด็ธ                   ความตาย,แน่นิ่ง
body               บอดิ                  ร่างกาย,ลำตัว
shape             เฌพ                  รูปร่าง,ทรวดทรง
hair                แฮ                   ผม,ขน
head               เฮ็ด                   หัว
eye                 ไอ                   ตา
eyelash          ไอแล็ฌ               ขนตา, แส้
brow               บเรา                  หน้าผาก
eyebrow       ไอ-บเรา               ขนคิ้ว
brows             บเราส                คิ้ว(ทั้งสองข้าง)
nose               โนส                  จมูก
mouth            เมาธ                 ปาก
moustache      มัชทาฌ               หนวด(ที่ริมฝีปากบน)
cheek             ชีค                   แก้ม
tongue            ทัง                   ลิ้น
tooth              ทูธ                   ฟัน,เฟือง
gums              กัมส                  เหงือก
neck               เน็ค                  คอ
chin                ชิน                   คาง
lip                   ลิพ                   ริมฝีปาก
shoulder        โฌลเดอะ             บ่า,ไหล่
breast             บเร็ซท                หน้าอก,เต้านม
arm                อาม                  แขน
wrist               ริซท                  ข้อมือ
thumb            ธัม                   นิ้วหัวแม่มือ
finger              ฟิงเกอะ               นิ้วมือ
index finger     อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ       นิ้วชี้
middle finger   มีดดัล ฟิงเกอะ         นิ้วกลาง
ring finger       ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง
little finger      ลิททัล ฟิงเกอะ         นิ้วก้อย
nail                 เนล                  เล็บ,ตะปู
leg                  เล็ก                   ขา
foot                ฟุท                   เท้า
toe                 โท                   นิ้วเท้า
chest              เช็ซท                 หน้าอก
stomach        ซทัมแม็ค              ท้อง,ท้องน้อย
back               แบ็ค                  หลัง,ถอยหลัง
waist              เวซท                 สะเอว
buttocks        บัท-ทัคซ              ก้น,ตะโพก
penis              พีนิช                 อวัยวะเพศชาย
vagina            ฝะไจ-นา              อวัยวะเพศหญิง
tail                  เทล                  หาง,ปลาย,ท้าย
bone               โบน                  กระดูก,ก้าง
skin                ซคิน                 ผิวหนัง,เปลือก
flesh               ฟเล็ฌ                 เนื้อ,เลือดเนื้อ,ร่างกาย,มนุษย์
tendon            เทน-ดัล               เอ็นในร่างกาย
heart              ฮาท                  หัวใจ,กลางใจ
lung                ลัง                   ปอด
pancreas       แพน-คเรียซ            ตับอ่อน
kidney             คิด-นิ                 ไต
sac                 แซ็ค                  กระเพาะ
intestines        อินเทซ-ทินส          ลำไส้

blood              บลัด                  โลหิต,เลือด
artery             อา-เทอะริ             เส้นโลหิตแดง

vein                เฝน                  เส้นโลหิตดำ