KRUJOY (ครูจ่อย)
นาย ทรงศักดิ์ เสือ ภูเก้าแก้ว

ครูสอนดี


เกณฑ์การประเมินมาแล้วครับ

 

 

                                

 

            รายละเอียดตามโครงการการคัดเลือก   "ครูสอนดี"

                 และครูผู้รับทุนครูสอนดี  ปี  2554

 

        1. ความเป็นมาของโครงการ   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  11   มกราคม   2554  ให้ความเห็นชอบจัดตั้ง - สสค. คือ  "สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน"  ขึ้นพร้อมอนุมัติงบประมาณเป็นหลักการ ไว้หลายร้อยล้านบาท  ให้ดำเนินงานตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  ครูสอนดี

        2. วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันเชิดชูและมอบรางวัลให้แก่ครูสอนดีเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ครูทั้งประเทศและ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ครู  ทั้งครูในเครื่องแบบและครูนอกเครื่องแบบ

        3. เป้าหมาย

           3.1.ดำเนินการคัดเลือกครูสอนดี  ปี  2554  จำนวน   20,000  คน  รับเงินรางวัลคนละ  10,000  บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ( ปีละ 20,000 คน 3 ปี  รวม  60,000 คน )  

            3.2 ดำเนินการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี  ปี  2554  จำนวน   600  ทุน รับรางวัลเป็นเงินทุนละ 500,000  บาท เพื่อทำการวิจัย ( ปีละ  600 ทุน  3  ปี รวม  1,800  ทุน  ) 

        4. คุณสมบัติของครูสอนดี  เป็นครูผู้สอนในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้  "ยกเว้นครูที่สอนพิเศษโดยการเก็บเงินจากนักเรียน" และมีผลงาน  3  ปี  ย้อนหลัง  ในคุณลักษณะเด่น  3  ด้าน  คือ    

      ...  สอนเป็น 

      ...  เห็นผล  

      ...  คนยกย่อง

        5.วิธีการได้มาของครูสอนดี

        -  ผู้บริหารโรงเรียนทำการคัดเลือกครูในโรงเรียน  ในสัดส่วนร้อยละ  5  ส่งรายชื่อไปที่นายก อบต./อปท./เทศบาล  ตามที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

        - คณะกรรมการระดับท้องถิ่นซึงมีนายก  อบต.เป็นประธาน  ทำการคัดเลือกครูสอนดีในสัดส่วนร้อยละ  4  ส่งรายชื่อไปที่  คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

        - คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกครูสอนดี  ตามเกณฑ์  ที่  สสค.กำหนดให้เหลือ  148  คน  และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดี 4  คน ( คัดเลือกจาก  148 คน ) ส่งไปที่  สสค.

        - สสค.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  16   ธันวาคม   2554  และมอบรางวัลแก่ครูสอนดี  ในวันที่   16   มกราคม   2555    (  สิ้นสุดโครงการคัดเลือกครูสอนดี  ปีการศึกษา  2554 )

        6.งบประมาณ   สสค.จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ  

         - จัดสรรให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อทำการคัดเลือกครูสอนดี  แบบเหมาจ่าย  อบต.ละ  11,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  60  อปท. เป็นเงิน   668,480  บาท

           - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ( ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณ ) เป็นเงิน 97,000  บาท

           - จัดสรรอำนวยการและติดตามงานสำหรับประธานกรรมการระดับจังหวัด ( ไม่เกิน 3% ของงบประมาณที่ได้รับ ) เป็นเงิน  27,000  บาท

           - จัดสรรเป็นค่าบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศกลาง ( 10  บาท /ครูที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งคน ) 

            - จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการกลางของจังหวัด ( ประมาณ 10 % ของงบประมาณที่ได้รับ  แต่ไม่เกิน  120,000  บาท ( 1.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด  ครั้งละ  500  บาท/คน  ตั้งไว้  60,000 บาท

           -  ค่าจัดทำเอกสาร  60,000  บาท )

 

 

 "สนใจมั้ยครับคุณครู...โครงการนี้   ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ"

         

                     หมายเหตุ    ...ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ www.QLF.or.th

                                                        

                                                                            ครูจ่อย...         

 

 

           

คำสำคัญ (Tags): #แด่คุณครู
หมายเลขบันทึก: 448913เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2011 20:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)
 • ขออนุญาตครูจ่อยตรงพื้นที่นี้แสดงความคิดเห็นนะ 
 • ในการคัดเลือกครูสอนดี ฯ ตามโครงการนี้ น่าจะแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ผอ.รร.คัดเลือก กับ ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนั้นคัดเลือกแล้วเสนอชื่อ  เพราะ....
 • โครงการนี้เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  คือครูดีที่ลดความเหลื่อมล้ำในระดับการศึกษาของชุมชนนั้น ๆ 
 • ครูดีควรจะดีทั้งในโรงเรียนและดีทั้งในสายตาของชุมชน
 • มิใช่ดีแต่เฉพาะในสายตาของผู้บริการโรงเรียน
 • ครูจ่อยคงทราบว่า...โรงเรียนมากมายที่มีผู้บริหารมือใหม่ " หัดขับ"  วิสัยทัศน์มองได้ในระยะไม่เกินหัวนิ้วเท้าตัวเอง
 • บริหารงานแบบ " ตีให้แตกแล้วแยกปกครอง"
 • คนทำงานจริง ๆ ลำบากใจ
 • คนทำงานอยู่ในระยะวิสัยทัศน์ของ ผอ. ก็จะเข้าตากรรมการ
 • ในเมื่อโครงการนี้มุ่งจะส่งเสริมครูดี ผ่าน อบต. ก็ควรจะมีระบบการคัดเลือกเบื้องต้นให้รอบคอบกว่านี้
 • ขอบคุณ

 

สวัสดีค่ะ

เป็นโครงการที่ดีและเป็นขวัญกำลังใจ ครูทำงานหนักมาก

เคยลองสอนแล้วเหนื่อยมากนะคะ ไหนจะต้องทำผลงาน วิชาการ ไหนจะต้องเตรียมรับการประเมิน...

ขอให้ครูจ่อย ได้รับรางวัลด้วยเด้อค่ะ

 •  
  •  
   •  
    • ขอบคุณครับ "คุณ KK" ที่แวะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
    • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับแนวคิดของท่าน
    • คงต้องคอยจับตาดูโครงการนี้ต่อไป ว่าจะออกมาอย่างไร
    • โชคดีมีสุขนะครับ
 • ขอบคุณครับ "ป้าแดง"
 • ที่แวะมาเยี่ยม ทักทายมาให้กำลังใจ เหมือนเคย
 • โชคดีเช่นกันนะครับ

โครงการก็ดูดีน่าสนใจนะคะ แต่หนีไม่พ้นเส้นสาย คนนามสกุลเดียวกับกรรมการหรือประธาน

 • จริงหรือครับคุณ  orawan
 • ถ้าจริง...ก็น่าสงสารประเทศไทยเนาะ ครูจ่อยไม่ชอบเลยเรื่องเส้นสาย..เบื่อ
 •  โชคดีมีสุข

ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนอย่างดิฉันนะคะครูจ่อยครูสอนดีเด็กกับผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินคะ

สวัสดีค่ะ ครูจ่อยที่เคารพรัก

ดิฉันอยากได้ตัวอย่าง "รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดี ระดับท้องถิ่น" ในแต่ละครั้ง จะดูได้จากที่ไหนคะ พอดีดิฉันไม่ได้ทำงานด้านนี้ แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" ของคณะกรรมการครูสอนดี ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท