ความเห็น 2489550

ครูสอนดี

เขียนเมื่อ 
  • จริงหรือครับคุณ  orawan
  • ถ้าจริง...ก็น่าสงสารประเทศไทยเนาะ ครูจ่อยไม่ชอบเลยเรื่องเส้นสาย..เบื่อ
  •  โชคดีมีสุข