สาระสำคัญ  

     งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภท  3  มิติ  แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ  การปั้นนูนสูง  และการปั้นลอยตัว  วัสดุที่ใช้ปั้นมีหลายชนิด เช่น ดินเหนียว  ดินน้ำมัน  ดินกระดาษ  เราสามารถสร้างสรรค์การปั้นโดยใช้ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ดัดแปลงขึ้นเองก็ได้

การปั้น  หรือประติมากรรม (Sculpture)หมายถึง  การนำเอาวัสดุอ่อน ๆ เช่น  ดินเหนียว  ดินน้ำมัน  ขี้ผึ้ง  มาทำให้เป็นรูปที่ต้องการ  ด้วยการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปมิติหรือลวดลายต่าง ๆ มีลักษณะเป็น  3  มิติ  มีความกว้าง ความยาว  และความหนา  ปั้นด้วยมือหรือเครื่องมือต่าง ๆ ปั้นได้  3  แบบ  ดังนี้

การปั้นเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่น่าสนุก  เพราะสามารถดูได้ด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยมือ ได้บริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือ  มีความเพลิดเพลินที่ได้ปั้น แปะ  ปะ  ตัด

ขั้นแรกเราปั้นง่าย  ๆเช่น ปั้นรูปเรขาคณิต คือ ทรงกลม  ทรงสามเหลี่ยม  ทรงสี่เหลี่ยม  ซึ่งเป็นการปั้นประเภทลอยตัว  รูทรงเหล่านี้สามารถดัดแปลงและต่อเติม ตัด พอก ให้เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความคิดสร้างสรรค์

แบบนูนต่ำ  หมายถึง  การปั้นบนฐานรองรับ  ให้เกิดรูปทรงนูนขึ้นจากฐานรองเพียงเล็กน้อย  มองเห็นด้านหน้าเพียงด้านเดียว  ด้านข้างมีส่วนหนาขึ้นเล็กน้อย  เช่น   เหรียญต่าง ๆ ได้แก่  เหรียญบาท  เหรียญตรา  เหรียญพระ  และเหรียญรางวัล 

การปั้นนูนต่ำกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผ่ดินให้เป็นฐานสำหรับสร้างผลงาน  แล้วปั้นดินให้เป็นรูปแบน ๆ มาปะติด นักเรียนอาจจะสร้างเป็นรูปสวนดอกไม้  ทะเล บ้าน ตามจินตนาการโดยใช้ดินสอร่างคร่าว ๆ บนพื้นงานไว้ก่อน

แบบนูนสูง  หมายถึง  การปั้นบนพื้นหรือฐานรองรับ  ให้เกิดรูปนูนสูงขึ้นมากกว่าแบบนูนต่ำ  โดนสูงขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว  สามารถมองเห็นได้สองด้านคือด้านหน้าและด้านข้าง  เช่น  รูปปั้นฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  รูปปั้นตามวัดต่างๆ

งานปั้น ใช้สีผสมลงในในเนื้อดิน 

และปั้นทีละส่วนแล้วมาประกอบในภายหลัง

แมวน้อยน่ารัก

ทำการปั้นก่อน  และรอให้แห้งก่อนนำมาระบายสีอีกครั้ง

ใช้พู่กันจุ่มน้ำ  ทาบริเวณที่เป็นรอยต่อของเนื้อดินกระดาษ

เพื่อให้เนื้อดินเชื่อมติดกันและทำร่องรอยของพื้นผิว

เพื่อความน่าสนใจยิ่งขึ้น

รอให้แห้ง

และระบายสีตามต้องการ