สัมมนาปัญหาทางการเงิน10

sundaydoll
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
        แสดง ข้อมูลประวัติความเป็นมาของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทในประเทศไทย แสดงรายละเอียดที่อยู่ของสำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์และชื่อเว็บไซต์ของแต่ ละบริษัทประกันชีวิต

          

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
บริการด้านการประกันชีวิต จากกรุงเทพประกันชีวีต จำกัด ในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2203-0055, 0-2641-5599 แฟกซ์ : 0-2203-0044, 0-2641-5566 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.bla.co.th

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงิน
โทร : 0-723-4000 แฟกซ์ : 0-2723-4032-33
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.krungthai-axa.co.th

บริษัท บางกอก สหประกันชีวิต จำกัด
บริษัท บางกอก สหประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยมีแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบเฉพาะกาล
โทร : 0-2634-7323-30 แฟกซ์ : 0-2634-7331
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.builife.com

บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใ้ห้บริการประกันชีวิต ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม และแบงค์แอสชัวรันส์
โทร : 02-670-1400 แฟกซ์ : 0-2670-1401
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.tokiomarinelife.co.th/

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งข้อมูลทางด้านการประกันชีวิต
โทร : 0-2247-0247 แฟกซ์ : 0-2249-9946
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.thailife.com

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
บริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร : 0-2632-5000 แฟกซ์ : 0-2632-5500
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.finansalife.com

บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัทผ้ให้บริการด้าน การประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันชีวิตธุรกิจธนาคาร ประกันชีวิตข้าราชการ ประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน
โทร : 0-2655-3000 แฟกซ์ : 0-2256-1666
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.scnyl.com

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
ให้บริการด้านธุรกิจด้านแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance)
โทร : 0-2645-8500 แฟกซ์ : 0-2645-8585
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.thaicardif.com

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้าน การประกันชีวิต การรับประกันชีวิตต่อ
โทร : 0-2256-6822 แฟกซ์ : 0-2256-6565
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.thaire.co.th

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต แสดงแบบข้อมูลการประกันชีวิต
โทร : 0-2261-2300 แฟกซ์ : 0-2261-3344
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.oli.co.th

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
ให้บริการด้านการประกันชีวิตแบบ ประกันสามัญรายบุคคล ประกันกลุ่ม (สำหรับสถาบันและองค์กร) โครงการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
โทร : 0-2256-6822 แฟกซ์ : 0-2256-6565
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.thanachartlife.co.th
     
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และแบบประกันออมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ
โทร : 0-2305-7000 แฟกซ์ : 0-2263-0313
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.aacp.co.th

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
ตัวแทนบริการประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตกลุ่มฯลฯ
โทร : 0-2685-3828 แฟกซ์ : 0-2685-3829
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.generalithailand.com

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิต บริการ กรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ ในแบบที่เรียกว่า บัญชีประกันชีวิต
โทร : 0-2639-9500 แฟกซ์ : 0-2639-9699, 0-2639-9700
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.prudential.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ให้บริการด้านการประกันชีวิตประเภทสามัญ ประกันชีวิตแบบสะสมเงินเดือน ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อและการจำนอง เป็นต้น
โทร : 0-2276-1025, 0-2274-9400 แฟกซ์ : 0-2276-1997-8
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.muangthai.co.th

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านการประกันชีวิตรายสามัญ
โทร : 0-2245-2491-7, 0-2246-7650-99 แฟกซ์ : 0-2248-5391
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.manulife.co.th

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินงาน และให้บริการด้านการประกันชีวิต ทั้งการประกันส่วนบุคคล และการประกันกลุ่มสำหรับบริษัท
โทร : 0-2308-2245 แฟกซ์ : 0-2308-2269
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.siamsamsung.co.th

บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด
บริษัทประกันชีวิต ให้บริการทั้งด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการวางแผนทางการเงิน
โทร : 0-2260-5536-43 แฟกซ์ : 0-2260-5561
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.siamlife.co.th

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และ ประเภทกลุ่ม
โทร : 02-731-7799 แฟกซ์ : 02-731-7727,02-731-7728
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.ulife.in.th/

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประเทศไทย)
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประเทศไทย)(aia)
บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุพีเอ ประกันภัยบ้าน และ ประกันภัยธุรกิจ
โทร : 0-2634-8888 แฟกซ์ : 0-2236-6452
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.aia.co.th/

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ประกันรายบุคคล ประกันชีวิตออนไลน์
โทร : 0-2631-1331 แฟกซ์ : 0-2236-7614
อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ : http://www.southeastlife.com

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงประกันสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ
โทร : 0-2615-6860 แฟกซ์ : 0-2615-6878
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.acelife.co.th

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
ดำเนินการประกอบธุรกิจการรับประกันชีวิต การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
โทร : 0-2648-3600 แฟกซ์ : 0-2648-5555
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.alife.co.th

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
ให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ มีโรงพยาบาลและคลีนิคในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
โทร : 0-2632-6222 แฟกซ์ : 0-2263-3898, 0-2263-3899
อีเมล์ : - เว็บไซต์ : http://www.inglife.co.th
ธนาคารออมสิน - เงินฝากคุ้มครองชีวิต - GSB LIFE
ธนาคารออมสิน - เงินฝากคุ้มครองชีวิต - GSB LIFE
GSB LIFE หรือ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว คือ เงินฝากในรูปแบบการประกันชีวิตของธนาคารออมสิน
โทร : 1115 หรือ 0-2299-8338 แฟกซ์ : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : http://www.gsblife.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินระหว่างประเทศความเห็น (0)