ตจวิทยาคือวิชาเกี่ยวกับ "ตโจ" หรือ ผิวหนังนั่นเอง แต่หมอผิวหนังไม่ได้เรียกว่า ตโจโลจี๊สต์นะครับ แต่เรียกว่าตจแพทย์หรือ Dermatologist ครับ ตจวิทยาหรือวิชาเกี่ยวกับผิวหนัง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Dermatology
ภาควิชาตจวิทยา ศิริราช มีฐานะเป็นภาควิชา ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ในการเรียนการสอนผิวหนังของประเทศเราจะอยู่ในฐานะของหน่วยผิวหนังบ้าง สาขาวิชาผิวหนังบ้าง และขึ้นอยู่กับภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  การเป็นภาควิชามีข้อดีในการบริหารจัดการกำลังคน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) มีอาจารย์ประจำจำนวน 12 คน ผู้สนใจรายละเอียดสามารถเข้าชมภาควิชาฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ จะมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้ชมด้วยครับ