ประชารัฐ

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รวมเลือด

ผมมานั่งคิดถึงเพลงชาติของเรา ขณะนี้ ที่บอกว่า

"ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ"

เลยตั้งคำถามของการอยู่ร่วมกันว่า

ที่ผ่านมา รัฐได้ใช้นโยบาย รวมชาติไทยแบบ เรามีเจตจำนงร่วม (General Will)?

หรือรวมแบบใช้กำลังบังคับ?

กำลังสงสารแผ่นดินแม่ ว่าเกิดอะไรขึ้น?

แล้ว ทำไมปัญหาการเรียกร้องเรื่องการเคารพชาติพันธุ์(ethnic group) หรือแม้กระทั่ง

การเคารพเรื่องพหุวัฒนธรรม(multicultural diversity) ถูกตั้งคำถามบ่อยครั้งมากขึ้น

แล้วถึงเวลาหรือยังของประชาชน และรัฐ ที่จะคุยเรื่องนี้อย่างบริสุทธิ์และจริงใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)