การลดโลกร้อนโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.ปิดไฟทุกดวงเมื่อไม่ใช้ หันมาใช้แสงธรรมชาติแทนในตอนกลางวัน

2.ปิดคอมเมื่อเลิกใช้งานแถมยังช่วยไฟฟ้าลัดวงจรด้วย

3.ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างรับลมแทน

4.หันมาจ่ายค่าบริการ น้ำ ไฟฟ้า โทรทัศน์ผ่านร้านรับบริการใกล้บ้าน มือถือหรือคอมพิวเตอร์แทน

5.ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งที่เลิกใช้จะช่วยลดค่าน้ำได้เยอะ

6.ใช้รถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว หรือถ้าขับรถส่วนตัวก็ให้รับคนที่ทำงานที่เดียวกันนั่งไปด้วย

7.การเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งต้องจดสิ่งที่ต้องการซื้อหรือต้องทำให้พร้อม เพื่อประหยัดการเดินทาง