แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะผู้นำกับภูดิศ

ภูดิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาวะผู้นำ

วันเเรกที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษากับ ดร. ดิศกุล  อ.ได้สอนเรื่องการสร้างบล๊อก เพื่อใช้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา ในเว็บไซต์gotoknow.orgทำให้ผมได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเเละผมหวังว่า บล๊อกนี้จะสามารถช่วนให้เพื่อน ๆ ได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำกันนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เเลกเเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะผู้นำกับภูดิศความเห็น (0)