แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

คณาเภสัช คือการจัดหมวด หมู่ยาหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็น หมวดหมู่ รวมเรียกเป็นชื่อเดียว ตัวยาที่นำมาจัดนั้นจะต้องมีรส หรือสรรพคุณไม่ขัดกัน แบ่งออกเป็น

1.จุลพิกัด หมายถึง การจำกัดจำนวนตัวยาน้อยชนิด โดยมากเป็นตัวยาที่มีชื่อเรียกอย่าง เดียวกัน แต่ จะมีข้อแตกต่างจากถิ่นที่เกิด ต่างกันที่สี ต่างกันที่ชนิด ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่รส

(อ่านต่อ….)

Posted 2 years, 2 months ago at 10:48 am.

 

Add a comment

 

เภสัชกรรมแผนไทย

เภสัชกรรมแผนไทย ในการเตรียมยา การผลิตยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมแผนไทย และการจัดจำหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

เป็นการเตรียมยา และ/หรือผลิตยาแผนไทย ซึ่งมีกรรมวิธีในการเตรียมยาทั้งหมด 28 วิธี อาทิ เช่น การเตรียมยาผง ยานัตถุ์ ยาลูกกลอน ยาเม็ดแคปซูล เป็นต้น
(อ่านต่อ….)

Posted 2 years, 2 months ago at 10:45 am.

 

Add a comment

 

นวดแผนไทย

นวดแผนไทย
นวดแผนไทย เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่ง โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ ประกอบกับบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติของสถานที่ ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบการนวดได้เป็น

นวดผ่อนคลาย
การนวดผ่อนคลาย เป็นการนวดที่ถูกสุขลักษณะตามแบบฉบับของแผนไทยโบราณ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย และจิตใจ คือตั้งแต่ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม คลายกล้ามเนื้อที่ตึงล้า รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยให้สุขภาพ กระปรี้กระเปร่า จิตใจผ่อนคลาย
(อ่านต่อ….)

Posted 2 years, 2 months ago at 10:40 am.

 

Add a comment

 

ประวัติเวชกรรมแผนไทย

การศึกษาการแพทย์สมัยก่อนเป็นการเรียนรู้และการถ่ายทอดภายในตระกูล โดยการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้ที่ได้รับ เช่น ป้า น้าอา หรือผู้ใกล้ชิดที่สุด ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะพบว่า การถ่ายทอดวิชาในลักษณะดังกล่าวชัดเจนมากเป็นการ สืบทอดวิชากรมหลวงวงษาธิราชสนิท?เป็นแพทย์หลวงและทรงกำกับกรมหมอ ผู้สืบทอดกรมหลวงวงษาธิราชสนิทคือ?พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกรม (อ่านต่อ….)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยินดีต้อนรับสู่ราตรีความเห็น (0)