ประชุมบุคลากร กศน.อำเภออุทัย

วันนี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประชุมบุคคลากร ณ ห้องสมุด กศน.อำเภออุทัย

ติดตามเรื่องการรณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

รวมนักศึกษาพร้อมกันทีี่ กศน.อุทัย เวลา ๐๗.๓๐ น

จำนวน ๓๐ คน การแต่งกายสวมเสื้อสีขาวและร่วมกันวางแผนจัดงาน จัดค่ายภาษาอังกฤษในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ครู กศน.ตำบลคานหามร่วมเข้าประชุม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคานหามความเห็น (0)