21 มิ.ย. 2554 - การฝึกสอนในวันสิบสี่ การอยู่เวรหน้าศาลเจ้าจีนหน้าโรงเรียน และการประชุมครูประจำเดือนครั้งแรก

weat_it47
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การอยู่เวรหน้าศาลเจ้าจีนหน้าโรงเรียน และการประชุมครูประจำเดือนครั้งแ

การฝึกสอนในวันที่สิบสี่

ช่วงเช้า

ในช่วงเช้านี้ผมได้รับหน้าที่ไปอยู่เวรหน้าศาลเจ้าจีน เพื่อดูแลนักเรียนในการข้ามถนน โดยการค่อยช่วยคุมนักเรียน ช่วยกดสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้นักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

09.10-10.50 น.ผมได้ทำการสอน

นักเรียนชั้น ม.303ในวิชา ง.33101 จำนวนนักเรียน 48 คน

การสอนในวันนี้ผมได้ทำงานการทบทวนและเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการในการสร้างเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamwaever รู้จักกับโปรแกรมDreamweaver cs4 รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมDreamweaver cs4 เนื่องจากนักเรียนบางคนในห้องเรียนตามเนื้อหาไม่ทัน หลังจากทบทวนเสร็จแล้ว ได้เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจ โดยการให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปแกรมDreamweaver cs4

ช่วงบ่าย

ในเวลา 12.30-14.10 น.ผมได้ทำการสอน

นักเรียนชั้น ม.302ในวิชา ง.33101 จำนวนนักเรียน 48 คน

การสอนในวันนี้ผมได้ทำงานการทบทวนและเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการในการสร้างเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamwaever รู้จักกับโปรแกรมDreamweaver cs4 รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมDreamweaver cs4  หลังจากทบทวนเสร็จแล้ว ได้เพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจ โดยการให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปแกรมDreamweaver cs4

ในเวลา14.20-15.10 น. ผมได้ช่วงงานกิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมชุมนุมในวันนี้มีการให้ใบความรู้ให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากผมต้องเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมครูประจำเดือนเป็นครั้งแรก

และในเวลา15.10-18.10 น. ผมได้เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือนเป็นครั้งแรก

ในการประชุมครูประจำเดือนในวันนี้ มีหลายเรื่อง เริ่มด้วยการนำเสนอการไปศึกษาดูงานของผู้อำนวยการที่ต่างประเทศ ตามด้วยการแนะนำครูใหม่ ทั้งครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ร่วมทั้งครูที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มงานต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มงานประกันคุณภาพ พูดถึงเรื่องการประเมินโรงเรียน กลุ่มงานปกครอง พูดถึงเรื่องการเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองนักเรียน (ผมเป็นคนทำงานนำเสนอ ^_^) กลุ่มงานวิชาการ พูดถึงเรื่องเยี่ยมบ้านนักเรียน และเรื่องสุดท้ายของกลุ่มงานพฤษาศาสตร์โรงเรียน เกี่ยวกับการทำหนังสือสวนพฤษของโรงเรียน

วันนี้สนุกมากเลยครับเห็นถึงความอบอุ่นในโรงเรียนครับ เนื่องจากการเข้าร่วมประชุมของครู มาร่วมประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ...นายปฏิเวธ อินทร์โต (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)