วันที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ดิฉัน กับครอบครัว มีความสุขกับความสำเร็จ เพราะเมื่อเหลียวหันกลับไปมอง 5 ปี ของชีวิต ที่ผ่านมาในความมุ่งมั่นกับการเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาเอก มันช่างเป็นเวลาที่ยาวนาน และเป็นทุกข์ และมีหลายครั้งที่ตนเองอยากจะยุติการเรียน ดิฉันได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนที่เรียน ก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกัน ความคาดหวังจากบุคคลรอบข้างทั้งครอบครัว และหน่วยงาน ไม่สามารถทำให้เราทำในสิ่งที่คิดได้

     แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่านอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือ มิตรภาพระหว่างเพื่อน ดิฉันคิดว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขณะเรียน หรือทำงาน นอกจากความสนใจในตัวเองแล้ว ถ้าเราลองหันมองคนไปรอบๆตัวเรา  เราจะพบว่ามีอีกหลายคนที่ทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ  ตัวดิฉันเองพูดได้ว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จ คือเพือน  อยากจะฝากบอกกับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ว่า เพื่อนไม่ใช่คุ่แข่ง แต่เพือ่นจะเป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดของเราเมื่อจบออกไปแล้ว  

  การเรียนในระดับปริญญาเอกจะไม่ยากเลยสำหรับคนที่มีวินัยกับตัวเอง และสามารถจัดการกับปัญหาหลายๆอย่างในขณะเดียวกันได้  โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว ลูกเล็ก และทำงานไปด้วย ดังนั้นความเข้าใจของคนในครอบครัวก็มีความสำคัญ  ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เรียนอยู่ ...ให้สำเร็จและกลับมาเป็นกำลังของชาติต่อไป ท้อแท้ได้ แต่อย่างถอย