บันทึกที่ ๕ ... "2 มิถุนายน 2554 : อุปสรรคในการสอนวันนี้คือการปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์"

 

วันนี้มาโรงเรียนตามปกติหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จข้าพเจ้าก็ไม่ต้องรีบ เพราะไม่ได้สอนคาบ 1และคาบ 2 แต่ข้าพเจ้าขออนุญาติครูพี่เลี้ยงในการไปสังเกตการสอนของครูท่านอื่น

วันนี้สอนคาบ 3 ม.2/1 ในเรื่องหลักการคูณไขว้ เด็กห้องนี้ยังมีปัญหาการคูณและการหารอยู่บ้าง ข้าพเจ้าก็เลยทบทวนหลักการคูณและหลักการหาร


ในคาบ 4 สอนห้องม.2/3 สอนในเรื่องอัตราส่วนหลาย จำนวน เป็นคาบแรก ข้าพเจ้าใช้วิธีให้เด็กเข้าใจด้วยตนเองโดยการโดยการให้กิจกรรมเกมส์  เนื่องจากมีการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมครูพี่เลี้ยงเกรงว่าโรงอาหารจะไม่เพียงพอ เพราะมีประชาชนจากที่อื่นมาร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหารด้วยและไม่ได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้า  ก็เลยขอข้าพเจ้าให้ปล่อยนักเรียนก่อนเพื่อไปรับประทานอาหาร

ข้าพเจ้าก็เลยสรุปการเข้าบทเรียนในเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน แล้วค่อยเพิ่มเนื้อหาในคาบต่อไป   อย่างไรก็ตามกิจกรรมเกมส์ในวันนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างคือเด็กงง หรือทำกิจกรรมช้า  ข้าพเจ้าไปปรุงปรุงและแก้ไข เพื่อใช้กับเด็กในคาบต่อไป


นอกจากกิจกรรมการสอนแล้ววันนี้ข้าพเจ้ายังเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประชุมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วย เนื้อหาในการประชุมคือ
1.แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในสาขาคณิตศาสตร์มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วยกัน 6 คน มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน และมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 คน
2.แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางคณิตศาสตร์ฃ
3.แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางคณิตศาสตร์ฃ
4.นโยบายเขตมัธยมศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของK.เมฆขาวภาคเรียนที่1/54ความเห็น (0)