8 มิ.ย 2554 วันนี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี เริ่มจำชื่อและหน้าเด็กได้บ้างแล้ว ซึ่งคิดว่าตลอดทั้งเทอมคงจำชื่อได้เกินครึ่ง

วันนี้สอนตั้งแต่คาบแรก  สอนชั้น ม.1/2  ห้องนี้เรียนจบหน่วยที่ 2 แล้วก็เลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจ  และตอนท้ายคาบก็เฉลยแบบฝึกหัด  และสรุปทบทวนเรื่องที่เรียนทั้งหมด

คาบที่ 5  สอนชั้น ม.1/1  วันนี้ห้องนี้เรียนเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จบพอดี (เรื่องที่ย้อนกลับมาเรียน)  วันนี้เลยทำการสรุปความแตกต่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  และให้นักเรียนทำใบงานและส่งในวันจันทร์ (เด็ก ๆ ต่อรอง)

คาบที่ 6  สอนชั้น ม.1/4  ห้องนี้เรียนจบหน่วยที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  ก็เลยให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน  เป็นห้องแรกที่ทำการทดสอบ  การสอบครั้งนี้มีนักเรียนบางคนอ่านหนังสื่อไม่ค่อยได้  แก้ปัญหาโดยให้เพื่อนช่วยอ่านให้ฟังและทำไปพร้อม ๆกัน  การสอบดำเนินไปด้วยดี

วันนี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี  เริ่มจำชื่อและหน้าเด็กได้บ้างแล้ว  ซึ่งคิดว่าตลอดทั้งเทอมคงจำชื่อได้เกินครึ่ง  (นักเรียนชั้น ม.1 มีประมาณ 170 กว่าคน)....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)