ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปนี้มีฝั่งทะเลที่ไม่เว้าแหว่งมาก จึงมีอ่าวขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อย เช่น อ่าวเวเนซูเอลา ทางตอนเหนือของทวีป อ่าวนี้มีทางน้ำเชื่อมติดต่อกับทะเลสาบน้ำเค็มมาราไกโบ ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณประเทศชิลีมีลักษณะแบบฟยอร์ดอันเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ตอนใต้สุดของทวีปมีช่องแคบแมกเจลแลนกั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะติแอร์ราเดลฟูเอโก ห่างออกไปประมาณ 400 กิโลเมตร คือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์


โครงสร้างภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 3 เขตใหญ่ๆ คือ 1.เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นเทือกเขาหินใหม่ทอดแนวยาวจากเหนือไปใต้คือเทือกเขาแอนดีส ขนานกับแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ยอดเขาสูงสุดคืออะคอนคากัวอยู่ในเขตอาร์เจนตินา ระหว่างแนวเทือกเขา 2 แนวมีที่ราบสูงโบลิเวีย 2.เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง เรียงจากเหนือมาใต้ ได้แก่ ที่ราบสูงกายอานาอยู่ระหว่างแม่น้ำอะเมซอนกับแม่น้ำโอริโนโค ที่ราบสูงบราซิลอยู่ระหว่างแม่น้ำอะเมซอนกับแม่น้ำปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย และที่ราบสูงปาตาโกเนียทางตอนใต้ของทวีป ภาคใต้ของอาร์เจนตินา3.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่น้ำสำคัญสายใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออกของทวีป แม่น้ำอะเมซอนในบราซิลเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาใต้ ยังมีแม่น้ำโอริโนโคในเวเนซูเอลา แม่น้ำปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย ผ่านปารากวัย อุรุกวัย และอาร์เจนตินา