โครงการเพชรในตม

  ติดต่อ

  กว่าจะทำได้  

โครงการเพชรในตม

 

วิสัยทัศน์โครงการเพชรในตม 
          เจียรนัยบุคคลให้เรืองรองฉายแสงแห่งคามเป็นครูที่เป็นทั้งครูผู้นำและนักพัฒนาควบคู่กันในเขตชนบทสร้างความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศชาติ

พันธกิจของโครงการเพชรในตม 
           โครงการเพชรในตม จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อความเจริญงอกงามและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


วัตถุประสงค์ของโครงการ 
            1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและครูประจำการในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง ที่มีการดำเนินงานตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาสูงขึ้นถึงระดับปริญญา 
            2. เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีแววของความเป็นครู ใจรักวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูดี เปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งในวงการครูตามเกณฑ์ที่กำหนด 
            3. เพื่อร่วมมือประสานงานกับโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในการพัฒนาบุคคลให้ มีคุณภาพ อันจะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ บรรลุตามเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kru kae

หมายเลขบันทึก: 442167, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:45:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เพชรในตม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)