เชื้อฮี-โคไล

จารุวรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปงาน NO 13

การติดเชื้อ "อี - โคไล" จากอาหาร

 

ปัจจุบันปัญหาการติดเชื้อที่เกิดเนื่องมาจากอาหารส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับ การปนเปื้อนเชื้อโรคในเนื้อโคและกระบือ และมีอาหารอีกหลายประเภท ที่มีส่วนในการแพร่เชื้อโรคมาสู่มนุษย์ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสัตว์ และมูลสัตว์มายังมนุษย์มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ควรจะได้รับความสนใจในการตรวจสอบควบคุมที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผักสดก็นับเป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อ ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์เพื่อการป้องกันและควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่พร้อมรับประทานดิบ

การระบาดของเชื้อ "อี-โคไล" ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับโยเกิร์ต น้ำสลัด ไส้กรอกที่ผ่านการหมัก และน้ำผลไม้ ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า เชื้ออี-โคไลมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดได้ อย่างที่ไม่มีใครคาดถึง ซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่ากรดเป็นตัวยับยั้งการเจริญ ของเชื้ออี-โคไลในอาหาร ปรากฏการณ์นี้เป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดเชื้ออี-โคไลในเด็กจะมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพในระยะยาว

เชื้ออี-โคไล 0157 : H7 เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระเป็นเลือด คนไข้บางรายโดยเฉพาะในเด็กจะเกิดกลุ่มอาการถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดตามมา และนำไปสู่การถูกทำลายของไต และไตวาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในบางราย การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยพื้นฐานถือเป็นหลักการที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้เฉพาะถึงการป้องกันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำสะอาดในการประกอบอาหาร ความสะอาดของสัตว์ที่นำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร การปรับปรุงสุขอนามัยในขบวนการฆ่าสัตว์ และวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในขบวนการผลิตอาหาร เช่น การพาสเจอร์ไรซ์นม ตลอดถึงการหุงต้มอาหาร การให้ความรู้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ทำงานฟาร์มเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยของอาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tonak3294ความเห็น (0)